Prezes Zarządu

Krzysztof Kacprowicz

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Nowicki

Członek Zarządu

Ryszard Młynarczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bronisław Diehl

Członek komisji rewizyjnej

Tadeusz Marczewski

Członek komisji rewizyjnej

Marek Łukaszewski