Kodeks dobrych praktych

Informujemy, że w strefie dla Operatorów dostępny jest Kodeks dobrych praktyk.

Dokument dostępny jest po zalogowaniu, w dziale „Repozytorium”, w zakładce „Pozostałe”.