slajd3

KONSULTACJE STRATEGII
KRRiT NA LATA 2017-2022

ZOBACZ STANOWISKO ZPMEiT MEDIAKOM

rot

OŚWIADCZENIE MEDIAKOMU
MOCNO ZAUWAŻONE
W OGÓLNOPOLSKICH MEDIACH

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom
wydał oświadczenie w sprawie noweli ustawy abonamentowej szeroko komentowane
w ogólnopolskich mediach.

ZOBACZ PUBLIKACJE

ZOBACZ OŚWIADCZENIE

sliderr

POSTULATY-SLIDER

POSTULATY BIAŁEJ KSIĘGI

Zachęcamy do zapoznania się z barierami w działalności małych i średnich
operatorów telekomunikacyjnych zdefiniowanych przez Związek Pracodawców
Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM.

Poznaj odpowiedzi z urzędów.

POSTULATY - TREŚĆ

ODPOWIEDZI URZĘDÓW

integrujemy-srodowisko

INTEGRACJA

ŁĄCZYMY

ŚRODOWISKO

aktywizujemy-branże

ROZWÓJ

AKTYWIZUJEMY

BRANŻE ICT

pomagamy-członkom

POMOC

WSPIERAMY

CZŁONKÓW

AKTUALNOŚCI MEDIAKOM